logo

"Ne postoje prepreke. To su koraci na putu do uspeha."

Yunycom nudi širok izbor automatskih, poluautomatskih analizatora i reagenasa za laboratorije. U ponudi imamo sve što Vam je potrebno da opremite Vašu laboratoriju.

› više informacija

Yunycom ima ospežnu ponudu automatskih i manuelnih metoda kompanije BioMerieux za mikrobilioške analiza kako za kliničke laboratorije tako i u industriji.

› više informacija

Yunycom nudi opsežan izbor testova za transfuziološke laboratorije. U ponudi su testovi za velike sisteme, ELISA testovi, kese za krvi kao i point-of-care analizatori.

› više informacija

Yunycom nudi najsa-vremenije rešenje za brzu molekularnu dijagnostiku koja pruža maksimalnu verova-tnoću identifikacije patogena u klinički relevantnom vremenu.

› više informacija

Yunycom je ponosni zatupnik kompanije Teoxane laboratorije iz Švajcarske, renomiranog svetskog brenda na polju anti-aging tehnologije svojim Teosyal proizvodima.

› više informacija

Yunycom je zastupnik firme Schiller, vodećeg svetskog proizvođača opreme za kardio respiratornu neinva-zivnu dijagnostiku i sistema za monitoring.

› više informacija

YUNYCOM

Yunycom je dugogodišni partner francuske kompanije BioMerieux, globalnog lidera na polju in vitro dijagnostike preko 50 godina. BioMerieux je zaslužan za mnoge inovacije na polju in vitro dijagnostike.

Yunycom je dugogodišnji partner japanske kompanije Sysmex koja postavlja nove standarde i prednjači inovacijama na polju hematologije ali i na drugim poljima in vitro dijagnostike.

logo logo

Za servis i podršku našoj opremi zadužena je naša služba Tehničke podrške, koju čini ekipa od 9 inženjera koji su obučeni u fabrikama proizvođača i koji imaju sva potrebna ovlašćenja i sertifikate. 24h dnevno odgovaraju na pozive korisnika, a na teren izlaze u roku od 24h od poziva. Yunycom se obavezuje da, nakon isteka garantnog roka, nastavi da vrši servisne usluge na adekvatan način u skladu sa preporukama proizvođača i po procedurama sertifikovanim ISO 9000 standardom. Naš servis se nalazi na lokaciji Slobodna zona „Beograd“ , Viline vode bb.

Za skladištenje medicinskih sredstava zadužena je služba Magacina. Iskusni zaposleni vode računa o pravilnom skladištenju medicinskih sredstava u skladu sa zahtevima proizvođača i hladni lanac se prati u toku 24h. Kompletan proces prijema, skladištenja i izdavanja robe je elektronski praćen i svaki aspekt je usklađen kako sa zakonom o medicinksim sredstvima tako i sa ISO standardima. Naš magacin se nalazi na lokaciji Slobodna zona „Beograd“ , Viline vode bb.

AKTUELNOSTI

Sysmex radionica za urinske i hematološke analizatore

U prostorijama naše firme je odžano više radionica vezanih za urinske i heamatološke analizatore, princip rada, novine kao i demonstracija rada na samim aparatima sa realnim uzorcima,    

› više informacija