header-background

Biohemija

Glukoza-laktat analizatori

Yunycom nudi najbolje rešenje za tačno, brzo, lako i pouzdano određivanje glukoze i laktata u krvi. Analizatori kompanije EKF su lideri u svom polju u regionu.

Proizvodi

EKF Biosen C-line

Laboratorijski tačno merenje glukoze i laktata jednim testom. Biosen koristi posebnu čip-senzor tehnologiju kojom se omogućuje brzo merenje visoke preciznosti. Jako je jednostavan za upotrebu. Biosen linija glukoza analizatora se smatra zlatnim standardom u laboratorijama i dijabetološkim klinikama. Biosen može da testira punu krv, plazmu ili serum i daje vrednosti glukoze i laktata odlične preciznosti (CV<1,5%) u širokom opsegu merenja. Biosen analizatori imaju mogućnost da se povežu u laboratorijski informacioni sistem (LIS). Integrisani barkod čitač, kao i štampač, takođe mogu da se podese. Dostupan je u verzijama:
• "Clinic" (za 20 uzoraka istovremeno);
• "GP+" (za 5 uzoraka istovremeno).

› više informacija

Brendovi

EKF diagnostics

EKF je proizvođač point-of-care analizatora. Kao lider na polju POCT EKF nudi testove na glukozu, laktat, hemoglobin, HbA1c...
vise informacija