Sysmex radionica za urinske i hematološke analizatore

U prostorijama naše firme je odžano više radionica vezanih za urinske i heamatološke analizatore, princip rada, novine kao i demonstracija rada na samim aparatima sa realnim uzorcima,