header-background

Magacin

Za skladištenje medicinskih sredstava zadužena je služba Magacina.

Iskuni zaposleni vode računa o pravilnom skladištenju medicinskih sredstava u skladu sa zahtevima proizvođača i hladni lanac se prati u toku 24h. Kompletan proces prijema, skladištenja i izdavanja robe je elektronski praćen i svaki aspekt je usklađen kako sa zakonom o medicinksim sredstvima tako i sa ISO standardima.

Naš magacin se nalazi na lokaciji Slobodna zona „Beograd“ , Viline vode bb.