header-background

Biohemija

Biohemijski analizatori

Biohemijski automatski analizatori

Proizvodi

RX Imola

RX Imola je ekonomičan sistem koji pruža rezultate visokog kvaliteta. Sa protokom od 400 fotometrijskih i do 560 testova/h uključujući i ISE, RX Imola pruža brzo i sveobuhvatno testiranje velikog broja parametara. RX Imola je potpuno automatizovan „random access“ analizator sa STAT funkcijom, povećavajući produktivnost i uštedu vremena kada je to najvažnije.

› više informacija

Biotecnica BT-1500

BT-1500 je automatski „random access“ biohemijski analizator brzine do 250 testova/h. Poseduje mogućnost aplikovanja kolorimetrijskih i imunoturbidimetrijskih testova. Ima 32 trajne merne kivete. Potrebna je minimalna količina vode, uzorka i reagenasa.

› više informacija

Dialab Autolyser

Autolyser je automatski „random access“ biohemijski analizator brzine do 250 testova/h. U pitanju je zatvoren sistem za velikim brojem kolorimetrijskih i imunoturbidimetrijskih testova koji se mogu aplikovati. Ima 32 trajne merne kivete. Potrebna je minimalna količina vode, uzorka i reagenasa.

› više informacija

DyaSys Respons 910

Respons®910 je kompaktan i potpuno automatizovan „bench top” analizator maksimalne efikasnosti. Veliki kapacitet od 30 različitih metoda sa jednim ili dva reagensa, kao i pozicije za 30 uzoraka omogućavaju potrebnu feksibilnost u svakodnevnom radu. Širok spektar testova kliničke hemije i imunotrubidimetrije proizvedene od strane DiaSysa zaokružuje ponudu sistema Respons®910. Reagensi su spremni za upotrebu, imaju intregrisan bar kod čitač za uzorke i reagense, kao i intuitivan softver koji značajno olakšava dnevnu rutinu.

› više informacija

Diamond ProLyte

Diamond Prolyte je automatizovan sistem za merenje koncentracije Na+, K+, Cl+ i Li+ u punoj krvi, serumu, plazmi i urinu koristeći tehnologiju jon selektivne elektrode (ISE). Jedinstvenog dizajna i sa snažnim mikroprocesorom koji se može povezati u laboratorijski informacioni sistem, sa bazom podataka od 1000 rezultata.

› više informacija

Brendovi

Randox

Randox je jedan od svetskih lidera u in vitro dijagnostici sa preko 35 godina iskustva. Randox je okrenut ka unapređenju globalnog zdravlja i veruje da bolja zdravstvena zaštita sutra zavisi od inovacija koje razvijemo danas.
vise informacija

DiaSys

DiaSys je pionir na polju stabilnih tičnih reagenasa i bave se kavlitetnim laboratorijskim rešenjima za potrebe rutinske i specijalizovane dijagnostike. Dobrobit pacijenata je cij DiaSys-a. Prisutni su u preko 100 država.
vise informacija

Dialab

Dialab je kompanija koja postoji preko 45 godina a proizvodnjom reagenasa se bavi gotovo 30. Dialab je posvećen obezbeđivanju kompletnih potreba za laboratojsku dijagnostiku. Prisutni su u preko 100 država.
vise informacija

Biotecnica

Biotecnica je kompanija koja postoji preko 45 godina i za to vreme se pozicionirala kao jedan od vodećih proizvođača biohemijskih analizatora. Biocenica nudi kompletna rešenja i jednu od najboljih podrški korisnicima.
vise informacija

Diamond

Diamond dijagnostika je korporacija koja se bavi proizvodnjom instrumenata kao i potrošnog materijala za instrumente različitih proizvođača. Takođe su i poznati kao kompanija koja se bavi reparacijom preko 200 modela instrumenata razlilith proizvođača.
vise informacija