header-background

Biohemija

Biohemijski analizatori

Biohemijski automatski analizatori

Proizvodi

Randox Imola

RX Imola je ekonomičan sistem koji pruža rezultate visokog kvaliteta. Sa protokom od 400 fotometrijskih i do 560 testova/h uključujući i ISE, RX Imola pruža brzo i sveobuhvatno testiranje velikog broja parametara. RX Imola je potpuno automatizovan „random access“ analizator sa STAT funkcijom, povećavajući produktivnost i uštedu vremena kada je to najvažnije.

› više informacija

Biotecnica BT-1500

BT-1500 je automatski „random access“ biohemijski analizator brzine do 250 testova/h. Poseduje mogućnost aplikovanja kolorimetrijskih i imunoturbidimetrijskih testova. Ima 32 trajne merne kivete. Potrebna je minimalna količina vode, uzorka i reagenasa.

› više informacija

Dialab Autolyser

Autolyser je automatski „random access“ biohemijski analizator brzine do 250 testova/h. U pitanju je zatvoren sistem za velikim brojem kolorimetrijskih i imunoturbidimetrijskih testova koji se mogu aplikovati. Ima 32 trajne merne kivete. Potrebna je minimalna količina vode, uzorka i reagenasa.

› više informacija

Diamond ProLyte

Diamond Prolyte je automatizovan sistem za merenje koncentracije Na+, K+, Cl+ i Li+ u punoj krvi, serumu, plazmi i urinu koristeći tehnologiju jon selektivne elektrode (ISE). Jedinstvenog dizajna i sa snažnim mikroprocesorom koji se može povezati u laboratorijski informacioni sistem, jednostavan za rad sa komandama na ekranu osetljivom na dodir, sa bazom podataka od 1000 rezultata.

› više informacija

DiaSys Respons 910

Respons®910 je kompaktan i potpuno automatizovan „bench top” analizator maksimalne efikasnosti. Veliki kapacitet od 30 različitih metoda sa jednim ili dva reagensa, kao i pozicije za 30 uzoraka omogućavaju potrebnu feksibilnost u svakodnevnom radu. Širok spektar testova kliničke hemije i imunotrubidimetrije proizvedene od strane DiaSysa zaokružuje ponudu sistema Respons®910. Reagensi su spremni za upotrebu, imaju intregrisan bar kod čitač za uzorke i reagense, kao i intuitivan softver koji značajno olakšava dnevnu rutinu.

› više informacija

DiaSys Respons 940

Respons®940 je potpuno automatizovan analizator za kliničku hemiju „random access“ tipa koji nudi konstantnu brzinu od 400 testova na sat, nezavisno od toga da li jemtoda sa jednim il idva reagensa. Moguć je i opcioni dodatak ISE modula sa dodatnih 240 testova na sat koji podiže ukupnu brzinu na 640 testova na sat.

› više informacija

Brendovi

Randox

Randox je jedan od svetskih lidera u in vitro dijagnostici sa preko 35 godina iskustva. Randox je okrenut ka unapređenju globalnog zdravlja i veruje da bolja zdravstvena zaštita sutra zavisi od inovacija koje razvijemo danas.
vise informacija

DiaSys

DiaSys je pionir na polju stabilnih tičnih reagenasa i bave se kavlitetnim laboratorijskim rešenjima za potrebe rutinske i specijalizovane dijagnostike. Dobrobit pacijenata je cij DiaSys-a. Prisutni su u preko 100 država.
vise informacija

Dialab

Dialab je kompanija koja postoji preko 45 godina a proizvodnjom reagenasa se bavi gotovo 30. Dialab je posvećen obezbeđivanju kompletnih potreba za laboratojsku dijagnostiku. Prisutni su u preko 100 država.
vise informacija

Biotecnica

Biotecnica je kompanija koja postoji preko 45 godina i za to vreme se pozicionirala kao jedan od vodećih proizvođača biohemijskih analizatora. Biocenica nudi kompletna rešenja i jednu od najboljih podrški korisnicima.
vise informacija

Diamond

Diamond dijagnostika je korporacija koja se bavi proizvodnjom instrumenata kao i potrošnog materijala za instrumente različitih proizvođača. Takođe su i poznati kao kompanija koja se bavi reparacijom preko 200 modela instrumenata razlilith proizvođača.
vise informacija