header-background

Klinička mikrobiologija

Automatizovani sistemi

Automatizovani sistemi u kliničkoj mikrobiologiji.

Proizvodi

BioMerieux BactAlert

BACT/ALERT 3D – Automatizovani sistem za brzu detekciju mikroorganizama u hemokulturama i ostalim primarno sterilnim tečnostima.
• Pruža fleksibilnost u radu, bezbedan i jednostavan za korišćenje.
• Bact/Alert podloge omogućavaju brz oporavak mikroorganizama (bakterija, gljiva, mikobakterija) u različitim vrstama uzoraka (krv, sterilne tečnosti).
• Plastične bočice otporne na udarce pružaju sigurnost u radu.

› više informacija

BioMerieux VITEK 2 COMPACT

VITEK 2 COMPACT – Sistem za automatsku identifikaciju i određivanje testa osetljivosti na antimikrobne lekove na bazi MIK-a
• Kompaktno rešenje za brzo, precizno ID/AST testiranje sa stručnim poverenjem.
• Ušteda prostora, automatizacija i efikasnost.
• VITEK 2 je kompatibilan za rad u LIS-u sa softverom koji inovira sve u mikrobiologiji.
• Smanjuje vreme rada i ubrzava dobijanje rezultata.

› više informacija

BioMerieux VITEK MS

VITEK MS – Automatska mikrobiološka identifikacija u par minuta.
VITEK MS je sistem za automatizovanu mikrobiološku identifikaciju koji koristi inovativnu masenu spekrometrijsku tehnologiju MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption / Ionization – Time Of Flight)
• Omogućava skrining proteina direktno iz intaktnih bakterija.
• Instrument omogućava rezultat identifikacije bakterija i gljiva za par minuta.
• Jednostavna priprema uzoraka.
• Baza podataka za rutinska testiranja ima CE znak.
• RUO baza – istraživačka.

› više informacija

BioMerieux miniVidas

BioMerieux miniVidas
Sa oko 35000 VIDAS analizatora širom sveta, VIDAS ima najveći broj instaliranih imunohemijskih sistema u kliničkim laboratorijama. Pokrenut 1991., VIDAS je pokazao dugovečnost, zbog robustnog dizajna i sistema pojedinačnih testova. Stalnim razvojem sistema i parametara lako se prilagođava svim laboratorijama i zadovoljava potrebe zdravstvenih radnika. Trenutno u ponudi ima preko 100 testova.

› više informacija

BioMerieux Vidas

BioMerieux Vidas
Sa oko 35000 VIDAS analizatora širom sveta, VIDAS ima najveći broj instaliranih imunohemijskih sistema u kliničkim laboratorijama. Pokrenut 1991., VIDAS je pokazao dugovečnost, zbog robustnog dizajna i sistema pojedinačnih testova. Stalnim razvojem sistema i parametara lako se prilagođava svim laboratorijama i zadovoljava potrebe zdravstvenih radnika. Trenutno u ponudi ima preko 100 testova.

› više informacija

BioMerieux Vidas 3

BioMerieux Vidas 3
VIDAS 3 je nova generacija VIDAS instrumenata, pouzdan brend u svetu imunotestova više od dve decenije. Osmišljen je tako da se prilagodi potrebama Vaše laboratorije. Povećana je automatizacija, sledljivost i bezbednost radi povećane produktivnosti. VIDAS 3 Vam olakšava da dođete do preciznih i tačnih rezultata i koristi kako lekarima, tako i pacijentima. Trenutno u ponudi ima preko 100 testova.

› više informacija

BioMerieux PREVI COLOR

PREVI COLOR GRAM – Automatski sistem za bojenje po Gram-u
• Ekološki, sigurna i čista tehnologija.
• Potpuno automatizovani otvoreni sistem.
• Standardizovano bojenje.
• Brzi rezultati.
• Eliminiše mogućnost kontaminacije i unakrsnih reakcija.
• Ekonomičan, ušteda u reagensima.
• Pouzdan, reproducibilan instrument.

› više informacija

Brendovi

BioMerieux

BioMerieux je globalni lider na polju in vitro dijagnostike preko 50 godina. BioMerieux je zaslužan za mnoge inovacije na polju in vitro dijagnostike i zastupljen je u više od 150 zemalja.
vise informacija