header-background

Industrijska mikrobiologija

Automatizovani sistemi

Automatizovani sistemi u industrijskoj mikrobiologiji.

Proizvodi

BioMerieux VITEK 2 COMPACT

VITEK 2 COMPACT – Sistem za automatsku identifikaciju i određivanje testa osetljivosti na antimikrobne lekove na bazi MIK-a
•Kompaktno rešenje za brzo, precizno ID/AST testiranje sa stručnim poverenjem.
•Ušteda prostora, automatizacija i efikasnost.
•VITEK 2 je kompatibilan za rad u LIS-u sa softverom koji inovira sve u mikrobiologiji.
•Smanjuje vreme rada i ubrzava dobijanje rezultata.

› više informacija

BioMerieux VITEK MS

VITEK MS – Automatska mikrobiološka identifikacija u par minuta.
VITEK MS je sistem za automatizovanu mikrobiološku identifikaciju koji koristi inovativnu masenu spekrometrijsku tehnologiju MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption / Ionization – Time Of Flight)
•Omogućava skrining proteina direktno iz intaktnih bakterija.
•Instrument omogućava rezultat identifikacije bakterija i gljiva za par minuta.
•Jednostavna priprema uzoraka.
•Baza podataka za rutinska testiranja ima CE znak.
•RUO baza – istraživačka.

› više informacija

BioMerieux BACT/ALERT 3D – Automatski sistem za ispitivanje sterilnosti

BACT/ALERT 3D – Automatizovani sistem za brzu detekciju mikroorganizama u hemokulturama i ostalim primarno sterilnim tečnostima.
•Pruža fleksibilnost u radu, bezbedan i jednostavan za korišćenje.
•Bact/Alert podloge omogućavaju brz oporavak mikroorganizama (bakterija, gljiva, mikobakterija) u različitim vrstama uzoraka (krv, sterilne tečnosti).
•Plastične bočice otporne na udarce pružaju sigurnost u radu.

› više informacija

BioMerieux GENE-UP

GENE-UP – Detekcija patogena PCR metodom
Brza, jednostavna i fleksibilna detekcija patogena
GENE-UP omogućava:
•Jednostavan tok rada
•Širok spektar propusnih nivoa
•Maksimalna fleksibilnost
•Intuitivni interfejs

› više informacija

BioMerieux miniVidas

miniVIDAS – Automatski sistem za detekciju patogena u hrani
Brza detekcija:
•Salmonella
•Listeria spp
•Listeria monocytogenes
•E.coli O157:H7
•Campylobacter spp
•Staphyloccocal enterotoxin
•Dokazana tehnologija
•Optimizacija procesa

› više informacija

BioMerieux Vidas

VIDAS – Automatski sistem za detekciju patogena u hrani
Brza detekcija:
•Salmonella
•Listeria spp
•Listeria monocytogenes
•E.coli O157:H7
•Campylobacter spp
•Staphyloccocal enterotoxin
•Dokazana tehnologija
•Optimizacija procesa

› više informacija

BioMerieux TEMPO

TEMPO
Automatski sistem za brojanje mikroorganizama indikatora zagadjenja namirnica
•Jednostavan, siguran, brz

› više informacija

BioMerieux Chemunex Flow

Chemunex Flow analizator za protočnu citometriju je nova generacija instrumenta – sistemi detekcije mikrobioloških sistema u realnom vremenu
Odlikuju ga:
•Brzina
•Osjetljivost
•Potpuna automatizacija

› više informacija

BioMerieux Scanrdi

SCANRDI – Automatski sistem za brzu identifikaciju i brojanje bakterija
•Izuzetna osetljivost
•Izuzetna brzina
•Jednostavan process

› više informacija

BioMerieux PREVI COLOR

PREVI COLOR GRAM – Automatski sistem za bojenje po Gram-u
•Ekološki, sigurna i čista tehnologija.
•Potpuno automatizovani otvoreni sistem.
•Standardizovano bojenje.
•Brzi rezultati
•Eliminiše mogućnost kontaminacije i unakrsnih reakcija
•Ekonomičan, ušteda u reagensima
•Pouzdan, reproducibilan instrument

› više informacija

Dilumat

Dilumat – Automatska dilucija uzoraka hrane:
•Izuzetno brz
•Jednostavan za korišćenje
•Velika fleksibilnost

› više informacija

Uzorkivači vazduha

AIR IDEAL 3P
Sistem za uzorkovanje vazduha i za otkrivanje mikroorganizama u vazduhu
•Dokazane performance u farmaceutskoj industriji
•Izuzetno pouzdan
•Jednostavan za korišćenje

› više informacija

Blender Easymix

Homogenizator EASYMIX
•Visok kvalitet
•Niski troškovi za visok kvalitet
•Jednostavan za upotrebu

› više informacija

Smasher

SMASHER
Ultra tih homogenizator visokih performansi:
•Ultra tih
•Savršeno i brzo mešanje
•Lako se čisti

› više informacija

Smasher XL

SMASHER XL
Homogenizator za uzorke velike zapremine
•Priprema uzoraka velike zapremine
•Visoke performanse
•Lako se čisti

› više informacija

Brendovi

BioMerieux

BioMerieux je globalni lider na polju in vitro dijagnostike preko 50 godina. BioMerieux je zaslužan za mnoge inovacije na polju in vitro dijagnostike i zastupljen je u više od 150 zemalja.
vise informacija