Prvi međunarodni kongres zdravstvenih radnika u privatnom sektoru

Yunycom je učestvovao kao sponzor sa štandom na “Prvom međunarodnom konresu zdravstvenih radnika u privatnom sektoru” u organizaciji Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi u Srbije.