DiaSorin imunohemijska rešenja

Yunycom i DiaSorin su u Hotel Falkensteiner Beograd, 20.11.2018. organizovali stručni simpozijum sa međunarodnim učešćem:

DiaSorin imunohemijska rešenja

Jedinstveni parametri – rutinska dijagnostika – zlatni standard